Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
Book
Плиний, М., 1984. Писма Н. Бакърджиева & Тодоранова, В., eds., София: Народна култура.
Михайлов, Г. ed., 1979. Платон. Избрани творби, София: Наука и изкуство.
Константинов, К., 1937. По земята, София: Ив. Коюмджиев.
Константинов, К., 1938. По земята 2nd ed., София: Иван Куюмджиев.
Константинов, К., 1930. По земята, София: Печатница С. М. Стайков.
Съдържа и речник
Лихачев, Д., 1979. Поетика древнерусской литературы 3-е изд., доп.rd ed., Москва: Наука.
Вайнингер, О., 1991. Пол и характер, София: ИК „Ренесанс“ към ДФ „Декарт“.
Стефанов, В., Тишева, Й. & Божанкова, Р. eds., 2006. Политики на различието, езици на близостта, София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”.
Цвайг, С., 1984. Портрети на европейски писатели, София: Наука и изкуство.
Бешевлиев, В., 1981. Прабългарски епиграфски паметници, София: Отечествен фронт. Available at: http://www.promacedonia.org/vb/index.html [Accessed 2.02.2013AD].
Пикио, Р., 1993. Православното славянство и старобългарската културна традиция, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
[Сб. изследвания] ; Прев. [от англ.] Алда-Джамбелука Коссова ; [С предг. от Георги Димов]

Pages

Subscribe to Syndicate