Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
Book
Бобчев, С., 1900. На всесветската парижка изложба, София: Печ. С. М. Бъзайтов.
Фуко, М., 1998. Надзор и наказание. Раждането на затвора, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Манчев, Б., 2003. Невъобразимото. Опити по философия на образа, София: Нов български университет.
Увод, подбор и коментар M. Йонов.
Ницше, Ф., 1992. Несвоевременни размишления, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Иванова, К. & Ницолова, P., 1995. Ние, говорещите хора, София: Софийски университет.
Арциховский, А., 1954. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1952 года), Москва: Издательство Академии наук СССР.
Богоров, И., 2001. Няколко дена разходка по българските места, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Стоянов, К., 1999. Обществените промени (1989-1996) и вестникарският език, София: Международно социолингвистическо дружество.
Ким, С.Йънг, 1998. Означаване на говорещия и слушателя в български и корейски, София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”.

Pages

Subscribe to Syndicate