Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
2008
Сачев, Е., 2008. Модел на маркетингова стратегия на музея. In Известия на Старозагорския исторически музей. Стара Загора: Тракийски свят АД.
Накова, В., 2008. Относно някои съответствия между употребите на супина в румънския и сегашното страдателно причастие в българския. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33(3), pp.19–29.
Георгиев, П., 2008. Превратът през 927 година. Преславска книжовна школа, 10, pp.424–438.
Вълков, П., 2008. Приятелят и учителят Цанко Младенов. Българска реч, 14(1), pp.91 – 94.
Станков, Р., 2008. Пътят на учения. Рyмяна Павлова на 75 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22, pp.116–121.
Бобырева, Е., 2008. Религиозный дискурс: ценности и жанры. Знание. Понимание. Умение. Информационный гуманитарный портал, 1, pp.162–167. Available at: http://www.zpu-journal.ru/zpu/2008_1/Bobyreva.pdf [Accessed 20.10.2014AD].
Пенкова, П., 2008. Речник-индекс на Синайския евхологий, Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Мошев, А., 2008. Родовото име Дуло – произход и значение (Една хипотеза). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 32(1), p.–35.

Pages

Subscribe to Syndicate