Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
Book
Стефанов, В., Тишева, Й. & Божанкова, Р. eds., 2005. Как с думи се правят светове, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Хаджиева, Е. et al., 2014. Как се общува на български?, София: Гутенберг.
Уелбек, М., 2012. Карта и територия, София: Факел експрес.
Грашева, Л. ed., 2003. Кирило-Методиевска енциклопедия, София: Академично издателство "Марин Дринов".
Динеков, П. ed., 1985. Кирило-Методиевска енциклопедия, София: Академично издателство "Марин Дринов".
Грашева, Л. ed., 2003. Кирило-Методиевска енциклопедия, София: Академично издателство "Марин Дринов".
Динеков, П. ed., 1995. Кирило-Методиевска енциклопедия, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Теодоров-Балан, А., 1934. Кирилъ и Методи, София: Придворна печатница.
Несторов, Ю., 1934. Книга на габровската индустрия, Габрово: Съюз на габровските промишленици.
Изд. подготв. от Л. Тасева и М. Йовчева. Подбор на гр. текст Т. Илиева.
Гергова, А., 2000. Книжовни пристрастия: Документални очерци, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Гаврилова, Р., 1999. Колелото на живота. Всекидневието на българския възрожденски град, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Съдържа и Речник на чуждите, диалектните и архаичните думи и изрази
Чолакова, Г. & Сивева, Г., 2000. Константин Константинов: Био-библиография, Сливен: Регионална библиотека „Сава Доброплодни”.

Pages

Subscribe to Syndicate