Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
Book
Цонев, Б., 1919. История на българский език, София: Държавна печатница.
Бобчев, С., 1881. История на българский народ, Пловдив, София, Русчук: книжарница на Хр. Г. Данов.
Цонев, Б., 1985. История на българския език, София: Наука и изкуство.
Давидов, А. et al., 1978. История на българския език. Анотирани текстове, анализи и речник, Велико Търново: ВТУ "Кирил и Методий" - Филологически факултет.
Резюме на английски език.
Мангел, А., 2004. История на четенето, София: Прозорец.
Увод, новобългарски текст и коментар Б. Райков.
Вейк, Н.Ван, 1957. История старославянского языка, Москва: Издательство иностранной литературы.

Pages

Subscribe to Syndicate