Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
Book
Манафова, Р., 1994. Интелигенция с европейски измерения, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски.
Яус, Х.Робер, 1998. Исторически опит и литературна херменевтика, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Превод от немски език
Рикьор, П., 1993. История и истина, София: АРГЕС.
Кирова, Е., 1975. История на библиотеките, София: Наука и изкуство.
Под редакцията на проф. Петър Хр. Петров.
Москов, М., 1895. История на българската литература, Търново: Книжарница Т. П. Джамджиев.
Игов, С.А., 1995. История на българската литература 1878-1944 2. фототип.nd ed., София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".

Pages

Subscribe to Syndicate