Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
2009
Дойнов, П. ed., 2009. Соцреалистически канон / Алтернативен канон, София: Нов български университет.
Иванова-Мирчева, Д. ed., 2009. Старобългарски речник, София: Валентин Траянов.
Михайлова, И., 2009. Съдържание на годишнина XXXIV (2009) на списание Съпоставително езикознание. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(3), pp.166–171.
Николова, Б., 2009. Цар Петър и характерът на неговия култ. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 33(2), pp.63–78.
Музил, Р., 2009. Човекът без качества, София: Атлантис-КЛ.
Мангачева, Д., 2009. Шеста конференция на млади учени от Факултета по класически и нови филологии в СУ „Св. Климент Охридски“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(3), pp.157–158.
2008
Иванова, Д., 2008. 30 години словакистика във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33(2), pp.125–126.
Грозева, М., 2008. 42-ри лингвистичен колоквиум Sprachenvielfalt und Sprachenlernen: Neue Wege zur Literalitat. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33(2), pp.126–128.
Войтенко, А.А. et al., 2008. Apophthegmata Patrum. In Православная Энциклопедия. Москва: Русская православная церковь. Available at: http://www.pravenc.ru/text/75770.html [Accessed 28.03.2015AD].
Plested, M., 2008. Athos and the West. Benedictines, Crusaders and Philosophers. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 32(1), pp.3–12.
Maynard, K.Lynne, 2008. Balkan and South Slavic Conference 1–4 May, 2008, Canada. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33(2), pp.129–135.
Иванова, К., 2008. Bibliotheca Hagiographica Balcano-Slavica, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Alexander, R., 2008. Bulgarian phrasebook, Footscray, Vic.: Lonely Planet.
Includes index. With 3500-word two-way dictionary. Cover. In English and Bulgarian.

Pages

Subscribe to Syndicate