Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
Newspaper Article
Юбилеен лист Константин Константинов
Пити, Б., 1941. Поет и войвода. Ботйов лист, p.2.
Кисовска, В., 1940. От какво страдаме?. Ботйов лист. Издание на Общостудентската организация „Хр. Ботев“, p.7.
Филипов, Ф., 1940. Общостудентската организация „Хр. Ботев“ и нейният патрон. Ботйов лист. Издание на Общостудентската организация „Хр. Ботев“, p.8.
Димитров, Е., 2009. Литературната титулатура. Литературен вестник, 19(4), pp.6–7.
Тик, Л., 2015. Котаракът в чизми. Литературен вестник, 20, pp.10-11.
Великов, А., 1930. Коригират Хр. Ботева. Черно море, 2(219), p.1.
Радков, Г., 1944. Знаме и пример. Ботев лист. Издание на Общостудентската организация „Христо Ботев“, p.2.
Папино, Д., 2015. Защо жените философи са толкова малко?. Литературен вестник, 24(35), p.12.
Дерида, Ж., 2015. Животното, което следователно съм. Литературен вестник, 20, p.13.
Превод: Дарин Тенев
Константинов, К., 1922. Елизабета Б. Вестник на жената , 75(1).
Борис, Т., 1939. Делото на Ботйов. Реч, произнесена от Н. В. Цар Борис III на 2 юний 1926 г. Всенароден вестник „Христо Ботев“, специален брой, p.1.
Памукчиев, Н., 1940. Вечният Ботев. Ботйов лист. Издание на Общостудентската организация „Хр. Ботев“, p.8.

Pages

Subscribe to Syndicate