Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
2009
Паренти, С., 2009. Книга за книгите. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 33(1), pp.78–84.
Младенова, Д., 2009. Конференция Глаголната система на балканските езици – наследство и неология. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, ХХХIV(3), pp.158–162.
Събев, О., 2009. Кражбата на книги в Османската империя през XIX век: престъпление и наказание. In Н. Данова, ed. Балканите: Между традицията и модерността: Административни, социално-икономически и културно-просветни институции в балканските провинции на Османската империя (XVIII–XIX век). . София: Гутенберг, pp. 177–199.
 (продължение от брой 2–3, 2008)
Димитров, Е., 2009. Литературната титулатура. Литературен вестник, 19(4), pp.6–7.
Книгата е част от брой 6, февруари 2009 г. на сп. Литературен свят. Литературна археология е сборник от статии в електронен формат.
Боров, Т., 2009. Народната библиотека и българската литература. In Т. Янакиева, ed. Тодор Боров. Избрани страници. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 598–614.
Кючукова-Петринска, Б., 2009. Научна конференция Езици и култури в диалог: традиции, приемственост, новаторство. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(1), pp.168–170.
Поппетров, Н., 2009. Национално, авторитарно, дясно – към промяна! Бележки към идейното наследство на българския десен политически поток 1918-1944 г. (Вместо предговор). In Н. Поппетров, ed. Социално наляво, национализмът – напред. Програмни и организационни документи на български авторитаристки националистически формации. София: Гутенберг, p. 15.
Мурдаров, В., 2009. Нашият съвременник Балан. Българска реч, 15(1-2), pp.18 – 20.
Славова, Т., 2009. Неизвестен старобългарски сан. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 33, pp.3–15.
Славова, Т., 2009. Неизвестен старобългарски сан. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 33, pp.3–15.

Pages

Subscribe to Syndicate