Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
Book
Казанджиев, С., 1995. Военна психология. Психология на боеца 2nd ed., София: Министерство на отбраната.
Встъп. студия, науч. ред. Илия Петров Пеев.1. изд. 1943 във Воен. библ. ; кн. 118. - Офс. изд. - 500 тир. Съдържа: Библиогр. с. 453-456
Превод от английски: Николай Вуков, Галина Лозанова.Данни за английската публикацияОткъси от книгата на страниците на издателството
Гюрова, С., 1969. Възрожденски пътеписи, София: Български писател.
Съдържа откъси от пътеписи на Н. Бозвели, К. Фотинов, Н. Геров, Й. К. Джинот, Ив. Богоров, Л. Каравелов, Т. Икономов, Н. Живков, Ил. Блъсков, К. Петров, Ст. Панаретов, Ст. Бобчев и М. Дринов и речник на непознатите думи от Ал. Кюркчиев
Динеков, П., 1969. Възрожденски страници. Антология, София: Български писател.
Сартр, Ж.-П., 1995. Въображението, София: АРГЕС.
Гълъбов, К., 1965. Въстанието на героична Перущица 2nd ed., София: Народна просвета.
Данов, Г., 1970. Гложене и Гложенският манастир, Малка туристическа библиотека.
Ганев, С.П., 1937. Гложенският манастир Св. великомъченик Георги Победоносец, Ловеч: Гложенски манастир Св. вм. Георги Победоносец.
Факсимилие. Съдържа Речник
Фототипно издание на книгата от 1870 г. 
Тишева, Й. et al., 2013. Граматика и устна реч, София: Фондация „Фокус“.
Маслов, Ю.С., 1982. Граматика на българския език, София: Наука и изкуство.

Pages

Subscribe to Syndicate