Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
Book
Стоянова, Д., 2008. Българо-румънски речник, София: Наука и изкуство.
Ницолова, P., 2008. Българска граматика : Морфология, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Библиогр. с. 489-523
Стойков, С., 2002. Българска диалектология 4th ed., София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Available at: http://promacedonia.org/jchorb/st/index.htm [Accessed 1.07.2014AD].
Данчов, Н. & Данчов, И. eds., 1936. Българска енциклопедия: А–Ж, София: Стоян Атанасов.
Радославов, И., 1992. Българска литература 1880–1930 3rd ed. В. Николова, ed., София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Калдиева-Захариева, С., 2013. Българска фразеология, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Ничева, К., 1987. Българска фразеология, София: Наука и изкуство.
Анастасов, В. et al., 2002. Български етимологичен речник, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Черно-бели и цветни илюстрации.
Том. 1. София: Наука и изкуство, 1962; Том 2. София: Наука и изкуство, 1966.
Христова, Б. et al., 1982. Български ръкописи от ХI до XVIII век запазени в България : Своден каталог, София: Издателство на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.

Pages

Subscribe to Syndicate