Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
Newspaper Article
Тенев, Д., 2015. Той, тя и котката. Литературен вестник, 20, p.5.
Владикин, Л., 1940. Христо Ботев и родолюбивото студентство. Ботйов лист. Издание на Общостудентската организация „Хр. Ботев“, p.3.
Смирненски, Х., 1921. Христо Ботйов. Ботев лист. Издание на Съюза на артистите, музикантите и театралните служещи в България, 2.
Борис, архимандрит, 1926. Христо Ботйов 1876-1926. Църковен вестник, 27(24), pp.249-252.
Смирненски, Х., 1920. Христу Ботйову. Червен смях, 19.
Стаматов, К., 1929. Чий е Ботев?. Пладне, 1(177), p.2.
Петров, Л., 1930. Чорбаджиите. Студентска борба, 4(16), p.2.
Report
Специален доклад на Българския хелзинкски комитет.
Anon., 2011. Преброяване 2011. Окончателни данни, София: Национален статистически институт. Available at: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Census2011final.pdf [Accessed 27.10.2014AD].
Thesis
Saenger, P., 1972. The Education of Burgundian Princes 1435–1490. Chicago: University of Chicago.
Научен ръководител: проф. дфн Георги Риков
Съдържа : Речник на характерната лексика ; Родословно дърво на дядо Драгньо.

Pages

Subscribe to Syndicate