Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
2013
Автореферат.
Тишева, Й., 2013. Структура на разговора. Българска реч, 19(3), pp.11 – 19.
Хаджиева, Е. et al., 2013. Текстове плюс, София: Гутенберг.
Шушлина, В., 2013. Функции на обръщението. Българска реч, 19(3), pp.42 – 49.
Божанкова, Р., 2013. Хоризонти на дигиталната литература, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Парижкова, Л., 2013. Четенето – нова мода или екзистенциална необходимост?. Образование и технологии. Иновации в обучението и познавателното развитие, 4, pp.307–314. Available at: http://itlearning-bg.com/magazines/Spisanie2013/resources/spisanie_e_book_2013b.pdf [Accessed 03.04.2015AD].
Харалампиев, И., 2013. Чл.-кор. проф. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 37(1), pp.118–121.
Васильева, Е., 2013. Язык и слово в представлениях западных теолингвистов. Вестник Иркутского государственного лингвистического университетa, (2 (23), pp.128–133. Available at: http://www.islu.ru/files/2013/vestnik_no223_2013.pdf#page=127 [Accessed 20.10.2014AD].
2014
Shiraev, E., 2014. A History of Psychology: A Global Perspective 2nd ed., New York: Sage Publication.
Tanaka, T., 2014. Neko no kotenbungakushi, Tokyo: Koudansha.
Duncan, H., 2014. Rhapsody: Notes on Strange Fictions, Maple Shade, NJ: Lethe Press.
Метев, Н., 2014. В Краков. Българска реч, 20(1), pp.106-108.
Игнатов, В., 2014. В сърцето на Прага. Българска реч, 20(1), pp.109-110.
Превод от английски: Николай Вуков, Галина Лозанова.Данни за английската публикацияОткъси от книгата на страниците на издателството

Pages

Subscribe to Syndicate