Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6011 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Х
Христова, Б., 1984. Ценно издание на Българската археографска комисия. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8, pp.122–123.
Review of [ibib]Куев1983[/ibib]
Христова, Б., 1991. За ресавските български ръкописи от ХV–ХVІІІ век. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(4), pp.50–55.
Христова, И., 1991. О славянских переводах Господней молитвы. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(3), pp.41–56.
Христова, Б., 1992. Протоевангелието на Яков в старата българска книжнина, София: Издателство на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.
Христова, Б., 1989. В памет на Ан Пенингтън. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13, pp.111–113.
Христова, И., 2003. Атонската редакция на Апостола. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 27(1), pp.11–36.
Христова, Б., 1991. За ресавските български ръкописи от ХV–ХVІІІ век. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(4), pp.50–55.
Христова, И., 1991. Нов значителен принос към Климентовата проблематика. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15, pp.120–121.
Рецензия на [bib]Станчев1988[/bib]
Христова, Б., 1991. За ресавските български ръкописи от ХV–ХVІІІ век. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(4), pp.50–55.
Христова, И., 2007. За закона и благодатта, за Луната и за Слънцето. In Реката на времето. Сборник статии в памет на проф. Людмила Боева. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 61-70.
Христова, И., 2005. Десет години без Петър Илчев. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 29, pp.107–110.

Pages

Subscribe to Syndicate