Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
2010
Христов, Я., 2010. Отново за разказа „За пастира, ухапан от змия“. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 34(2), pp.78–84.
Петкова, И., 2010. Поколението ЗДР. Българска реч, 16(1-2), pp.21 – 24.
Част от „Език, чувствителност, морал – какво слушаме и как говорим“
Попмаринов, Д., 2010. Православный этос в глобальном мире. Богослов.Ru: Научный богословский портал. Available at: http://www.bogoslov.ru/text/1243088.html.
Павлова, Р. & Досева, Ц., 2010. Раля Михайловна Цейтлин (90 години от рождението ѝ). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 34(2), pp.85–89.
Велчева, Б., 2010. Славният и нарочит Срѣдець. Българска реч, 16(1-2), pp.59 – 62.
Радева, Х., 2010. Словото е началото на всички начала. Българска реч, 16(1-2), pp.24 – 26.
Част от „Език, чувствителност, морал – какво слушаме и как говорим“
Андрейчин, Л., 2010. Стефан Младенов (1880 – 1963). Българска реч, 16(3), pp.12 – 15.
Гливинская, В., 2010. Фразеология и дидактика. In Лексикографията в европейското културно пространство. Материали от Петата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, София, 19-20 октомври 2009 г. Велико Търново: Знак '94, pp. 379–388.
Попов, Г., 2010. Химнографията на св. Йоан Златоуст в древното славянско ръкописно наследство. In Βυζαντινο-σλαβικά σπαράγματα. Χαριστήριος τόμος στον Ομότιμο Καθηγητή Ι. Ταρνανίδη. Θεσσαλονίκη, pp. 31–43.

Pages

Subscribe to Syndicate