Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6011 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ф
Федосеева, Н., 1986. Конференция в Москва за типовете езикови общности и изследването им. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(1), pp.120–123.
Федоскина, Е.С., 2000. Покаянный канон Климента Охридского в составе древнеславянского Октоиха. Вестник Московского Университета. Серия 9, Филология., (3), pp.75–83.
Федотов, А., 1992. Шеста международна конференция по тибетология. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(6), p.80.
Федотов, А., 1987. XXIX международна конференция по алтаисти- ка (PIAC). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(4), pp.125–126.
Федотов, А., 1988. V международен конгрес на монголистите в Улан-Батор. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(3), pp.114–115.
Федотов, А., 1989. Тридесет и първа международна алтаистична конференция (PIAC). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(1), pp.123–124.
Фийлдър, Г., 1988. За неутрализацията на категорията време в българския, английския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(4–5), pp.28–36.
 (продължение от брой 2–3, 2008)
Филипов, Ф., 1940. Общостудентската организация „Хр. Ботев“ и нейният патрон. Ботйов лист. Издание на Общостудентската организация „Хр. Ботев“, p.8.
Филипов, В., 1988. Марко Минков (1909–1987). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(3), pp.118–119.
Филипов, В., 1984. Димитър Спасов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(2), pp.123–124.
Филипов, В., 1988. Марко Минков (1909–1987). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(3), pp.118–119.
Филипов, В., 1984. Димитър Спасов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(2), pp.123–124.
Филипова, Г., 1989. Международна конференция за славянските ръкописи. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13, pp.122–125.
Филипова, Г., 1984. Изворите за живота и делото на Кирил и Методий. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(5), pp.121–122.

Pages

Subscribe to Syndicate