Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
Journal Article
Кабакчиев, К., 1991. Средновековен художествен текст и контекст. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(1), pp.72–81.
Константинова, В., 1983. Средновековни надписи от Шуменско (ХІІ–ХV в.). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(3), pp.68–78.
Христова, И., 1987. Средствата за номинация в словата на Климент Охридски. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11(4), pp.32–40.
Пернишка, Е. & Балабанова, Х., 1998. Среща на български и словашки учени и преводачи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 32(3–4), pp.204–205.
Хеншел, Х. et al., 1980. Сричкоразделянето на думите в конфронтативен аспект. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(1), pp.3–17.
Селимски, Л., 1989. Станислав Скорупка (1906– 1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(1), pp.125–126.
Селимски, Л., 1989. Станислав Скорупка (1906–1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(1), pp.125–126.
Кабакчиев, Ю., 1978. Станчо Ваклинов (1921–1978). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 2, p.98.
Колева, К., 1997. Старата българска дума ЛОШЧИКА. Българска реч, 3(3–4), pp.37–38.
Димитрова-Тодорова, Л., 1986. Старинни географски названия в Поповско. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10(3), pp.98–102.
Чолева­-Димитрова, А., 2000. Старинните лични имена в микротопонимията. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24(2), pp.97–111.
Чолева­-Димитрова, А., 2000. Старинните лични имена в микротопонимията. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24(2), pp.97-111.
Супрун, А., 1977. Староболгарское съторице. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 1(1), pp.49–54.

Pages

Subscribe to Syndicate