Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
2010
Колева, Б. & Кацаров, С. eds., 2010. Антология по философия, София: Университетско издателство Стопанство.
Кърпачева, М., 2010. Апроксимация и диалектология. Българска реч, 16(1-2), pp.84 – 87.
Славова, Т., 2010. Библейското Осмокнижие в Архивния хронограф. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 34, pp.26–48.
Славова, Т., 2010. Библейското Осмокнижие в Архивния хронограф. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 34, pp.26–48.
Славова, Т., 2010. Библейското Осмокнижие в състава на Архивния хронограф. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 34(3), pp.26–48.
М. М. Макарцев, Г. Т. Жервенкова. Справочник по грамматике, 223; Справочник по глаголам, 224. Изд. Живой язык. Москва, 2010
Зайкова, Д., 2010. В началото беше промяната. Българска реч, 16(1-2), pp.20 – 21.
Част от „Език, чувствителност, морал – какво слушаме и как говорим“
Дечев, С., 2010. В търсене на българското: конструиране на национална идентичност, София: Институт за изследване на изкуствата.
Атанасова, Д., 2010. Византийското изкуство в средновековна Чехия. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 34(1), pp.99–104.
Црвенковска, Е., 2010. Влогот на Триодот во збогатувањето на црковнословенската лексика. In М. Йовчева et al., eds. Пѣние мало Геѡргию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов. София: Боян Пенев, pp. 238–249.
Мирчева, Б., 2010. Достоен финал на един достоен живот. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 34(3), pp.101–112.

Pages

Subscribe to Syndicate