Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 84 results:
Filters: First Letter Of Title is R  [Clear All Filters]
2008
Horváth, Z., 2008. The Redistribution of the Memory of Socialism. Identity Formations of the “Surviviors” in Hungary after 1989. In O. Sarkisova & Apor, P., eds. Past for the Eyes: East European Representations of Communism in Cinema and Museums after 1989. Budapest & New York: CEU Press.
Sims, A.D., 2008. Review: Balkan Sprachbund Morpho-Syntactic Features. Journal of Slavic linguistics, (16), p.331.
Kučerová, I., 2008. Review: Czech in Generative Grammar. Journal of Slavic linguistics, (16), pp.317–330.
2011
Marcotte, E., 2011. Responsive Web Design, New York: A Book Apart.
 Foreword by Jeremy Keith
Derwich, M., 2011. Římská církev a slovanský jazyk (do konce 9. století). Ze studií o christianizaci raně středověké Evropy. In E. Doležalová & Meduna, P., eds. Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti : věnováno Petru Sommerovi k životnímu jubileu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, pp. 101–110.

Pages

Subscribe to Syndicate