Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 84 results:
Filters: First Letter Of Title is R  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
R
Kučerová, I., 2008. Review: Czech in Generative Grammar. Journal of Slavic linguistics, (16), pp.317–330.
Pitsch, H., 2012. Review: Die Kopula und ihre Komplemente: Zur Kompositionalität in Kopulasätzen. Journal of Slavic linguistics, (20), pp.287–298.
Gladney, F.Y., 2010. Review: Edmund Gussman. The Phonology of Polish. Journal of Slavic linguistics, (18), pp.131–142.
Orr, R., 2012. Review: The Slavicization of the Russian north: Mechanisms and chronology. Journal of Slavic linguistics, (20), pp.121–143.
Tsedryk, E., 2013. Review: The syntax of Russian by John Frederick Bailyn. Journal of Slavic linguistics, (21), pp.341–357.
Lundberg, G.H., 2010. Review: Tjaša Jakop. The Dual in Slovene Dialects. Journal of Slavic linguistics, (18), pp.337–338.
Duncan, H., 2014. Rhapsody: Notes on Strange Fictions, Maple Shade, NJ: Lethe Press.
Ř
Derwich, M., 2011. Římská církev a slovanský jazyk (do konce 9. století). Ze studií o christianizaci raně středověké Evropy. In E. Doležalová & Meduna, P., eds. Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti : věnováno Petru Sommerovi k životnímu jubileu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, pp. 101–110.

Pages

Subscribe to Syndicate