Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 183 results:
Filters: First Letter Of Last Name is S  [Clear All Filters]
2008
Castells, M., 2008. Siła tożsamości M. Marody, ed., Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Red. nauk. Mirosława Marody.
2007
Stepanov, A., 2007. On the Absence of Long-Distance A-Movement in Russian. Journal of Slavic linguistics, 15(1), pp.81–108.
Warchala, J. & Skudrzyk, A., 2007. Potoczność – kategoria rozmyta?, w : Potoczność a zachowania językowe Polaków, Lublin 2007. In Potoczność a zachowania językowe Polaków. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pp. 21–32.
Pokłosie międzynarodowej konferencji językoznawczej, zorganizowanej przez Zakład Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego oraz Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, która odbyła się w dniach 15-16 września 2003 roku w Kolegium UMCS w Biłgoraju.
2006
Szacka, B., 2006. Czas przeszły, pamięć, mi, Warszawa: Scholar.
Bibliogr. s. 223-237, "Cytowane podręczniki szkolne" s. 143-144
Schenker, A.M., 2006. Evgenys reverie in English : an addendum to Sir Charles Johnstons translation of Pushkins The Bronze Horseman. International journal of Slavic linguistics and poetics, (44–45), pp.343–345.
5 references
Sels, L., 2006. Lexical diversification versus terminological standardization. John the Exarch's Bogoslovie and Šestodnev and parallel 14th-century South Slavonic translations. In Л. Тасева et al., eds. Многократните преводи в Южнославянското средновековие. София: Горекс Прес, pp. 301–308.
Smith, L., 2006. Uses of Heritage, London: Routledge.
2005
Schubert, G., 2005. Sprache, Identität, Sprachwechsel. In Ю. Стоянова et al., eds. Littera Scripta Manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Васила Радева. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 96–107.
2003
Leong, J., 2003. Art Museum Education in Singapore. In M. Xanthoudaki, Tickle, L., & Sekules, V., eds. Researching Visual Arts Education in Museums and Galleries. Dordrecht: Kluwer Academic Press.
Swimm, J. & Campbell, B., 2003. Attitudes, Beliefs and Behaviors. In R. Brown & Gaertne, S., eds. Blackwell Handbook of Social Psychology : Intergroup Processes. Oxford: Blackwell, pp. 218 – 238.
Savova, S.Simeonova, 2003. El español y el búlgaro: dos lenguas posesivas, subjetivas e .. irresponsables. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 28(1), pp.30–37.
Schmidt, M., 2003. House of Terror Museum (Catalogue), Budapest: Public Endowment for Research in Central and East-European History and Society.
Shkurtaj, G., 2003. Sociolinguistika, Tiranë: SHBLU.
2002
Reber, A.S., 2002. Słownik psychologii 2nd ed. I. Kurcz & Skarżyńska, K., eds., Warszawa: Scholar.
Pod red. nauk. Idy Kurcz i Krystyny Skarżyńskiej. [tł. Barbara Janasiewicz-Kruszyńska et al.].
Szczepański, M.S., 2002. Tożsamość regionalna – w kręgu pojęć podstawowych i metodologii badań. In J. Rybarkiewicz, ed. IV forum architektury krajobrazu. Krajobraz jako wizerunek tożsamości regionalnej (zagrożenia, ochrona i kształtowanie), Katowice – Jaworze, 4-6.X.2001. Katowice: Wydział Rozwoju Regionalnego. Available at: http://tg.net.pl/szczepanski/art_04.htm [Accessed 20.10.2014AD].
2001
Nikolov, T. & Petrova, K., 2001. A Core of Bulgarian WordNet for Nouns. Humans and Computer. Verbal communication and interaction via computer. In T. Slama-Cazacu, ed. 9-th International conference of GRLA-RWCAL, Bacau-Tescani, Romania, 26-29 April 2001. Constanţa: Europolis, pp. 279–296.

Pages

Subscribe to Syndicate