Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
Web Article
Originally Published in Saints' Lives in Middle English Collections. Kalamazoo, Michigan: Medieval Institute Publications, 2004
Thesis
Автореферат на дисертацията.
Автореферат.
Байчева, В., 2012. Онтогенеза на сложните изречения в българския език. София: Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Научен ръководител: проф. Юлияна Стоянова
Съдържа : Речник на характерната лексика ; Родословно дърво на дядо Драгньо.
Научен ръководител: проф. дфн Георги Риков

Pages

Subscribe to Syndicate