Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 84 results:
Filters: First Letter Of Title is R  [Clear All Filters]
2015
Minamitani, Y., 2015. Remarks to Darin Tenev’s "The Cat, the Look, and Death". The Journal of Social Sciences and Humanities (Jinbun Gakuho), 511, pp.152-157.
2011
Marcotte, E., 2011. Responsive Web Design, New York: A Book Apart.
 Foreword by Jeremy Keith
Derwich, M., 2011. Římská církev a slovanský jazyk (do konce 9. století). Ze studií o christianizaci raně středověké Evropy. In E. Doležalová & Meduna, P., eds. Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti : věnováno Petru Sommerovi k životnímu jubileu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, pp. 101–110.
2009
Jovanović, D., 2009. Razodetja, Ljubljana: Študentska založba.

Pages

Subscribe to Syndicate