Skip to content Skip to navigation

Кръгла маса на тема Устната комуникация и езиковата култура

TitleКръгла маса на тема Устната комуникация и езиковата култура
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsДимитрова, В
JournalБългарска реч
Volume20
Issue1
Pagination103-104
Type of Articlebul
Citation KeyДимитрова2014b
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate