Skip to content Skip to navigation

Социалното конструиране на реалността : Изследване по социология на знанието

TitleСоциалното конструиране на реалността : Изследване по социология на знанието
Publication TypeBook
Year of Publication1996
AuthorsБъргър, Л
PublisherКритика и хуманизъм
Place PublishedСофия
Citation KeyБъргър, Лукман 1996
Subscribe to Syndicate