Skip to content Skip to navigation

Probleme të politikës gjuhësore dhe të planifikimit gjuhësor në Shqipëri

TitleProbleme të politikës gjuhësore dhe të planifikimit gjuhësor në Shqipëri
Publication TypeBook
Year of Publication2000
AuthorsBeci, B
Number of Pages231
PublisherDukagjini
Place PublishedPejë
Publication Languagealb
Citation KeyBeci2000
Subscribe to Syndicate