Skip to content Skip to navigation

Европеистика и европейски ценностни нагласи

TitleЕвропеистика и европейски ценностни нагласи
Publication TypeBook
Year of Publication2013
AuthorsАтанасов, В, Шикова, И, Манева, Г, Георгиева, В, Милчаков, Я
Volume1
PublisherДамян Яков
Place PublishedСофия
Citation KeyАтанасов2013
Subscribe to Syndicate