Skip to content Skip to navigation

Български етимологичен речник

TitleБългарски етимологичен речник
Publication TypeBook
Year of Publication2002
AuthorsАнастасов, В, Дейкова, Х, Димитрова-Тодорова, Л, Дукова, У, Михайлова, ДАл., Начева, М, Рачева, М, Риков, Г, Селимски, Л, Тодоров, ТАт.
Volume6
PublisherАкадемично издателство "Проф. Марин Дринов"
Place PublishedСофия
Citation KeyАнастасов2002
Subscribe to Syndicate