Skip to content Skip to navigation

Гордо знаме ни е Ботев, пръв учител – Димитров: социалистически визии за възрожденските герои

TitleГордо знаме ни е Ботев, пръв учител – Димитров: социалистически визии за възрожденските герои
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsАлексиева, А
JournalЛитературна мисъл
Volume1-2
Pagination44-58
Publication Languagebul
Citation KeyАлексиева2013
Цитирано в: 
Subscribe to Syndicate