Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Пернишки  [Clear All Filters]
1995
За учредяването на 29 май 1995 г. на Българско лексикографско дружество в чест на 100-годишнината от излизането на „Речник на блъгарский язик“ на Найден Геров.
Subscribe to Syndicate