Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 8 results:
Filters: Author is Панайотов  [Clear All Filters]
2001
Панайотов, В., 2001. Библиография на Винцент Бланар. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 26(1), pp.127–136.
1996
Отзив за конференция на тема Славянските езици – история и съвременност, проведена на 30.06.1996 г. в Софийския университет.
1995
Панайотов, В. & Влахова, Р., 1995. Конференция в памет на проф. д-р Максим Младенов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(4–5), pp.128–130.
Subscribe to Syndicate