Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 26 results:
Filters: Author is Константинов  [Clear All Filters]
2001
Кафка, Ф. & Константинов, В., 2001. Грижата на бащата. In Преображението. Избрани разкази. Варна: LiterNet. Available at: http://liternet.bg/publish1/fkafka/preobrazhenieto/content.htm.
1988
Константинов, Ю. & Ковачева, М., 1988. Безличност, модалност и кореферентност (в българския и английския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(2), pp.5–9.
1981
Константинов, К., 1981. Път през годините 2nd ed., София: Български писател.
1968
Константинов, К., 1968. Неврастения. In Избрани разкази и пътеписи. София: Български писател.
1945
Константинов, К., 1945. В Румъния. In Български писатели в Югославия и Румъния. София: Дирекция на народната култура, pp. 57–69.
1930
Константинов, К., 1930. По земята, София: Печатница С. М. Стайков.
1925
Константинов, К., 1925. Любов. Разкази, София: Печатница С. М. Стайков.
1920
Константинов, К., 1920. Към близкия, София: Александър Паскалев.
Константинов, К., 1920. Предговор. In Димчо Дебелянов. Стихотворения. София: Ал. Паскалев и С-ие, А. К. Д-во, pp. 1–15.

Pages

Subscribe to Syndicate