Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 60 results:
Filters: Author is Владимир  [Clear All Filters]
2014
Игнатов, В., 2014. В сърцето на Прага. Българска реч, 20(1), pp.109-110.
2000
Жобов, В., 2000. Библиография на Василка Радева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 25(3), pp.135–144.
1999
Балчев, В., 1999. Родопската Света гора и Перущинският манастир “Св. Св. Теодор Стратилат и Теодор Тирон”. In Е. Дроснева, ed. Перущица – гласове от миналото, настоящето и бъдещето. Пловдив: Народна библиотека „Иван Вазов“, pp. 19–29.
1992
Жобов, В. & Колев, Г., 1992. Библиография на трудовете на Боряна Велчева. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(2), pp.90–94.
Фром, Е., 1992. Бягство от свободат, София: Христо Ботев.

Pages

Subscribe to Syndicate