Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 10 results:
Filters: Author is Алексиева  [Clear All Filters]
2002
Алексиева, Н., 2002. В памет на професор Ян Фирбас. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27(1), pp.168–169.
1991
Алексиева, Н., 1991. Десèн и дизайн. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(1), pp.15–23.
1990
Алексиева, Б., 1990. Връзката между екзистенциалните и сензорните изречения (върху англо-български материал). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(3), pp.14–21.
1986
Алексиева, Б., 1986. Леонид С. Бархударов (1923–1985). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(3), pp.131–132.
1978
Алексиева, Б. & Димова, Е., 1978. Постиженията на Съветската наука в теорията на превода. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(5), pp.95–96.
Subscribe to Syndicate