Skip to content Skip to navigation

За влиянието на старобългарския език върху полски посредством чешки език

TitleЗа влиянието на старобългарския език върху полски посредством чешки език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1984
AuthorsШатковски, Я
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume8
Issue2
Pagination108–110
Citation KeyШатковски1984
Subscribe to Syndicate