Skip to content Skip to navigation

Аспекти на разпространението на старобългарската изповедна (Сант­Емерамската) молитва в южнославянската писменост

TitleАспекти на разпространението на старобългарската изповедна (Сант­Емерамската) молитва в южнославянската писменост
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2000
AuthorsЦибранска, М
JournalКирило-Методиевски студии
Volume13
Pagination187-196
Publication Languagebul
Citation KeyЦибранска2000b
Subscribe to Syndicate