Skip to content Skip to navigation

Сватбите в Русе през първата половина на ХХ в.

TitleСватбите в Русе през първата половина на ХХ в.
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2006
AuthorsЦветкова, Н, Рошкева, Р
Book TitleДелници и празници в живота на българина. Сборник, посветен на 30-годишнината на Етнографския музей - Варна
Pagination383–398
PublisherЗограф
Place PublishedВарна
Publication Languagebul
Citation KeyЦветкова2006
Subscribe to Syndicate