Skip to content Skip to navigation

Четири десетилетия в служба на „звучащата теология“ .Опит за портрет на Елена Тончева

TitleЧетири десетилетия в служба на „звучащата теология“ .Опит за портрет на Елена Тончева
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2003
AuthorsХърков, С
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume27
Pagination100–107
Keywordsin honorem; в чест; Елена Тончева
Citation KeyХърков2003
Subscribe to Syndicate