Skip to content Skip to navigation

Служебният апостол в славянската ръкописна традиция

TitleСлужебният апостол в славянската ръкописна традиция
Publication TypeBook
Year of Publication2012
AuthorsХристова-Шомова, И
Volume2
Number of Volumes2
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Citation KeyХристова-Шомова2012
Subscribe to Syndicate