Skip to content Skip to navigation

Историко-апокалиптичната книжнина във Византия и в средновековна България

TitleИсторико-апокалиптичната книжнина във Византия и в средновековна България
Publication TypeBook
Year of Publication1996
AuthorsТъпкова-Заимова, В, Милтенова, А
PublisherУниверситетско издателство "Св. Климент Охридски"
Place PublishedСофия
Publication Languagebul, chu
Notes

2. издание

Citation KeyТъпкова-Заимова1996
Subscribe to Syndicate