Skip to content Skip to navigation

Съвременни тенденции в езика на дисертационните трудове по медицина и здравеопазване

TitleСъвременни тенденции в езика на дисертационните трудове по медицина и здравеопазване
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2014
AuthorsТачева, В
Book Title Езикът във времето и пространството
Series TitleПроблеми на социолингвистиката
Series Volume11
Pagination72 – 83
PublisherМеждународно социолингвистично дружество
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyТачева2014
Subscribe to Syndicate