Skip to content Skip to navigation

Отзвуци от Българското възраждане в славянските ръкописи на руския манастир „Св. Пантелеймон” в Света гора. -

TitleОтзвуци от Българското възраждане в славянските ръкописи на руския манастир „Св. Пантелеймон” в Света гора. -
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2001
AuthorsТахиаос, А-Е
Book TitleВ памет на Петър Динеков : Традиция, приемственост, новаторство
Pagination66-74
PublisherБАН
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyТахиаос2001
Subscribe to Syndicate