Skip to content Skip to navigation

Многократните преводи в Южнославянското средновековие

TitleМногократните преводи в Южнославянското средновековие
Publication TypeBook
Year of Publication2006
Series EditorТасева, Л, Марти, Р, Йовчева, М, Пентковская, Т
PublisherГорекс Прес
Place PublishedСофия
Notes

Доклади от международната конференция, София, 7-9 юли 2005

Citation KeyТасева2006
Subscribe to Syndicate