Skip to content Skip to navigation

Първите кирилски текстове, излезли от печатницата на Швайполт Фиол

TitleПървите кирилски текстове, излезли от печатницата на Швайполт Фиол
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1990
AuthorsСтемпняк-Минчева, В
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume14
Issue2
Pagination96–102
Citation KeyСтемпняк-Минчева1990
Subscribe to Syndicate