Skip to content Skip to navigation

Надписите към изображенията на Вселенските събори в Елешнишкия манастир (ХVІ в.) – извори и проблеми

TitleНадписите към изображенията на Вселенските събори в Елешнишкия манастир (ХVІ в.) – извори и проблеми
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1993
AuthorsСмядовски, С
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume17
Issue3
Pagination77–83
Citation KeyСмядовски1993
Subscribe to Syndicate