Skip to content Skip to navigation

Сравнителният корпус от академична реч GeWiss и българските данни в него

TitleСравнителният корпус от академична реч GeWiss и българските данни в него
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsСлавчева, А, Алексова, К, Ласкова, Л, Велкова, Й
JournalLittera et Lingua
Issue1
Publication Languagebul
URLhttps://naum.slav.uni-sofia.bg/lilijournal/2012/1/slavchevaa
Citation KeyСлавчева2012
Access Date20.10.2014
Subscribe to Syndicate