Skip to content Skip to navigation

Прабългарски скален рунически надпис от село Крушево, Демирхисарско, Гърция

TitleПрабългарски скален рунически надпис от село Крушево, Демирхисарско, Гърция
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1992
AuthorsСефтерски, Р
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume16
Issue3
Pagination61–66
Citation KeyСефтерски1992
Subscribe to Syndicate