Skip to content Skip to navigation

Какво ни предлага теренът днес и как да оптимизираме изследването на „народната” култура

TitleКакво ни предлага теренът днес и как да оптимизираме изследването на „народната” култура
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2008
AuthorsРакшиева, С
Book TitleСтожери на народната традиция
Pagination22–34
PublisherБАН
Place PublishedВраца
Publication Languagebul
Citation KeyРакшиева2008
Subscribe to Syndicate