Skip to content Skip to navigation

За принадлежността на старобългарския канон за Пренасяне на мощите на св. Йоан Златоуст към химнографското творчество на св. Климент Охрид

TitleЗа принадлежността на старобългарския канон за Пренасяне на мощите на св. Йоан Златоуст към химнографското творчество на св. Климент Охрид
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsПопов, Г
JournalСтаробългарска литература
Volume41-42
Pagination31–43
Citation KeyПопов2009
Subscribe to Syndicate