Skip to content Skip to navigation

Проблеми и задачи на изследванията върху Кирило-Методиевското химнографско наследство

TitleПроблеми и задачи на изследванията върху Кирило-Методиевското химнографско наследство
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2007
AuthorsПопов, Г
JournalКирило-Методиевски студии
Volume17
Pagination35–44
Citation KeyПопов2007a
Subscribe to Syndicate